Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

Terlampir Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berikut :

1. P.1/Menhut-II/2015

7. P.7/Menlhk-II/2015

8. P.8/Menlhk-II/2015

9. P.9/Menlhk-II/2015

12. P.12/Menlhk-II/2015

13. P.13/Menlhk-II/2015

14. P.14/Menlhk-II/2015

15. P.15/Menlhk-II/2015

16. P.16/Menlhk-II/2015

17. P.17/Menlhk-II/2015

18. P.18/Menlhk-II/2015

19. P.19/Menlhk-II/2015

20. P.20/Menlhk-II/2015

21. P.21/Menlhk-II/2015

22. P.22/Menlhk-II/2015

23. P.23/Menlhk-II/2015

24. P.24/Menlhk-II/2015

25. P.25/Menlhk-Setjen/2015

26. P.26/Menlhk-II/2015

27. P.27/Menlhk-Setjen/2015

28. P.28/Menlhk-Setjen/2015

29. P.29/Menlhk-Setjen/2015

30. P.30/Menlhk-Setjen/2015

31. P.31/Menlhk-II/2015

32. P.32/Menlhk-Setjen/2015

33. P.33/Menlhk-Setjen/2015

35. P.35/Menlhk-Setjen/2015

36. P.36/Menlhk-Setjen/2015

37. P.37/Menlhk-Setjen/2015

38. P.38/Menlhk-Setjen/2015

39. P.39/Menlhk-Setjen/2015

40. P.40/Menlhk-II/2015

47. P.47/Menlhk-Setjen/2015

58. P.58/Menlhk-Setjen/2015

59. P.59/Menlhk-Setjen/2015

62. P.62/Menlhk-Setjen/2015

65. P.65/Menlhk-Setjen/2015

66. P.66/Menlhk-Setjen/2015

67. P.67/Menlhk-Setjen/2015

68. P.68/Menlhk-Setjen/2015

69. P.69/Menlhk-Setjen/2015

73. P.73/Menlhk-Setjen/2015

74. P.74/Menlhk-Setjen/2015

76. P.76/Menlhk-Setjen/2015

77. P.77/Menlhk-Setjen/2015

83. P.83/Menlhk-Setjen/2015

Sumber : menlhk.go.id

Share Button