Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

Terlampir Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berikut :

1. P.1/Menhut-II/2015

7. P.7/Menlhk-II/2015

8. P.8/Menlhk-II/2015

9. P.9/Menlhk-II/2015

12. P.12/Menlhk-II/2015

13. P.13/Menlhk-II/2015

14. P.14/Menlhk-II/2015

15. P.15/Menlhk-II/2015

16. P.16/Menlhk-II/2015

17. P.17/Menlhk-II/2015

18. P.18/Menlhk-II/2015

19. P.19/Menlhk-II/2015

20. P.20/Menlhk-II/2015

21. P.21/Menlhk-II/2015

22. P.22/Menlhk-II/2015

23. P.23/Menlhk-II/2015

24. P.24/Menlhk-II/2015

25. P.25/Menlhk-Setjen/2015

26. P.26/Menlhk-II/2015

27. P.27/Menlhk-Setjen/2015

28. P.28/Menlhk-Setjen/2015

29. P.29/Menlhk-Setjen/2015

30. P.30/Menlhk-Setjen/2015

31. P.31/Menlhk-II/2015

32. P.32/Menlhk-Setjen/2015

33. P.33/Menlhk-Setjen/2015

35. P.35/Menlhk-Setjen/2015

36. P.36/Menlhk-Setjen/2015

37. P.37/Menlhk-Setjen/2015

38. P.38/Menlhk-Setjen/2015

39. P.39/Menlhk-Setjen/2015

40. P.40/Menlhk-II/2015

47. P.47/Menlhk-Setjen/2015

58. P.58/Menlhk-Setjen/2015

59. P.59/Menlhk-Setjen/2015

62. P.62/Menlhk-Setjen/2015

65. P.65/Menlhk-Setjen/2015

66. P.66/Menlhk-Setjen/2015

67. P.67/Menlhk-Setjen/2015

68. P.68/Menlhk-Setjen/2015

69. P.69/Menlhk-Setjen/2015

73. P.73/Menlhk-Setjen/2015

74. P.74/Menlhk-Setjen/2015

76. P.76/Menlhk-Setjen/2015

77. P.77/Menlhk-Setjen/2015

83. P.83/Menlhk-Setjen/2015

Sumber : menlhk.go.id

Share Button